lunes, 13 de diciembre de 2010

IW, REPRESENTADA POR LOURDES PALLARÉS, EN BRUSELAS JUNTO A LA PVSCV

Hola a totes i tots! Sóc Lourdes (voluntària a Ilêwasi) i vaig participar amb Cristina Martínez (secretària tècnica de la PVSCV) al congrés del CEV Symposium en representació de la Plataforma del Voluntariat Social de la Comunitat Valenciana: « El voluntariat com a mitjà per a l’empoderament i la inclusió social- un pont entre els anys europeus 2010 i 2011 » durant els dies 6, 7 i 8 a Brussel•les (Bèlgica), « Volunteering as a means of empowerment and social inclusion - A bridge between the European Years 2010 and 2011 ».

El Centre Europeu del Voluntariat és la veu dels voluntaris a Europa ! El CEV és una xarxa de centres estatals i regionals a Europa que dóna suport i promou l’activitat del voluntariat.

En aquesta ocasió, la PVSCV ha participat com a membre a l’Assemblea General de la CEV i també a les jornades sobre empoderament i inclusió social del CEV Simposium. S’ha creat un interessant espai de debat i d’intercanvi d’experiències entre els diferents participants europeus. A més, entre les activitats de la PVSCV destaca i coincideix « la Qualitat » de les associacions amb una de les línies que marca el CEV per a l’Any Europeu del Voluntariat 2011.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¡Hola a todas y todos ! Soy Lourdes (voluntaria en Ilêwasi) y participé con Cristina Martínez (secretaria técnica de la PVSCV) en el congreso CEV Simposium en representación de la Plataforma del Voluntariado Social de la Comunitat Valenciana : « El voluntariado como medio para el empoderamiento y la inclusión social- un puente entre los años europeos 2010 y 2011 » durante los días 6, 7 y 8 en Bruselas (Bélgica), « Volunteering as a means of empowerment and social inclusion - A bridge between the European Years 2010 and 2011 ».

El Centro Europeo del Voluntariado es la voz de los voluntarios en Europa ! El CEV es una red de centros estatales y regionales en Europa que da apoyo y promueve la actividad del voluntariado.

En esta ocasión, la PVSCV ha participado en la Asamblea General del CEV y también en las jornadas sobre empoderamiento e inclusión social del CEV Simposium. Se ha creado un interesante espacio de debate y de intercambio de experiencias entre los diferentes participantes europeos. Además, entre las actividades de la PVSCV destaca y coincide « la Calidad » de las asociaciones con una de las líneas que marca el CEV para el Año Europeo del Voluntariado 2011.
En esta foto, Cristina de la PVSCV (tercera empezando por la izda) y la Presidenta de la CEV (de azul)

1 comentario: